Ochrana osobních údajů (GDPR) serveru MineHill.cz

- Po nákupu balíčku uchováváme nakupujícího e-mailovou adresu, IP adresu a jméno na našem Serveru.
- Údaje poskytnuté nakupujícím nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou.
- Nakupující souhlasí s pravidly tohoto serveru a dodržováním jich.
- Nakupující souhlasí s uchování mé IP adresy a herního jména na tomto serveru.